Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Karasjok kommune, Finnmark.

DatoFOR-1989-07-31-4299
Publisert
Ikrafttredelse31.07.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarasjok kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1989-07-28-749
Kunngjort
RettetLagt i basen 16.03.2004
KorttittelForskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Karasjok

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 31. juli 1989 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, og forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark. 

§ 1.Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

Løype 1: Kárásjohka - Savkadas - Suolobasjeaggi. 

Løype 2: Suolggajotnjábmi - Suolggaskáidi - Buordnavárri - Njuovccot - Beaivvasgieddi med sidespor over Ráitevárri til Dalabohki. 

Løype 3: Assebákte - Gárdin. 

Løype 4: Coavdatmohkki til Mollesjohka.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.