Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Blakkådalen, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-1989-09-08-898
PublisertII 1989 295
Ikrafttredelse08.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Rana

Fastsatt av Miljøverndepartementet 8. september 1989 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 7 annet ledd.

§ 1.I Blakkådalen i Rana kommune, innenfor et område avgrenset av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i vest, nord og øst, samt en rett linje mellom høyde 140 på Bjørnforsmoen og Tindbekkhaugen i syd, fastsettes med hjemmel i motorferdselslovens § 7, annet ledd, følgende bestemmelse for motorisert ferdsel:

For motorisert ferdsel på land og på vann og vassdrag og for landing med luftfartøy i Blakkådalen, gjelder de samme bestemmelser som er fastsatt i vernebestemmelsene for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Begrensningene omfatter ikke motorisert ferdsel som er tillatt etter motorferdselslovens § 4, første ledd.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.