Forskrift for bruk av motorfartøy, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-1990-03-07-286
PublisertII 1990 87
Ikrafttredelse07.03.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift for bruk av motorfartøy, Fet

Vedtatt av Fet kommunestyre 5. februar 1990 i medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82. Stadfestet av fylkesmannen i Akershus 7. mars 1990. 

Forskriften lyder:

I del av Øyeren, «Gansvika», i området innenfor Brågården/Galgetangen er hastigheten for motorfartøyer begrenset til 5 knop.

Denne forskriften trer i kraft straks.