Forskrift om adgang til jakt etter kanadagås, Vegårshei kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1990-06-13-500
PublisertII 1990 164
Ikrafttredelse13.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forVegårshei kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om jakt, kanadagås, Vegårshei

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 § 9, har Direktoratet for naturforvaltning 13. juni 1990 fastsatt følgende forskrift:

I

Det er åpnet adgang til jakt på kanadagås i Vegårshei kommune, Aust-Agder fylke.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.