Forskrift for bruk av motorfartøy, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-1990-08-09-814
PublisertII 1990 311
Ikrafttredelse09.08.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift for bruk av motorfartøy, Fet

Vedtatt av Fet kommunestyre 18. juni 1990 i medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82. Stadfestet av fylkesmannen i Akershus 9. august 1990. 

For ferdsel med motorfartøyer på den del av Leirelva som ligger i Fet kommune, gjelder en generell fartsbegrensing på 5 knop.

Forskriften trer i kraft straks.