Forskrift om adgang til jakt etter kanadagås, Hemnes og Alstahaug kommuner, Nordland.

DatoFOR-1990-08-16-659
PublisertII 1990 245
Ikrafttredelse16.08.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes og Alstahaug kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om jakt, kanadagås, Hemnes/Alstahaug

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 § 9, har Direktoratet for naturforvaltning 16. august 1990 fastsatt følgende forskrift:

I

Det er åpnet adgang til jakt etter kanadagås i Hemnes og Alstahaug kommuner i Nordland fylke. Jakttiden er satt til perioden fra og med 21. august til og med 31. oktober.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.