Forskrift om skuddpremie, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-1991-03-15-4318
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2008-04-23-405
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§4, LOV-1981-05-29-38-§51
Kunngjort22.04.2004
KorttittelForskrift om skuddpremie, Vefsn

Fastsatt av Vefsn kommunestyre 15. mars 1991 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 4, jf. § 51. Endret ved forskrifter 18 des 2003 nr. 1906 (forskriften kunngjort i sin helhet), 23 april 2008 nr. 405. 

§ 1.For kråke (Corvus cornix), mink (Mustela vision), rødrev (Vulpes vulpes) og mårhund (Nyctereutes procyonides) som felles innafor Vefsn kommunes grenser og for gaupe (Lynx lynx) som felles i kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Grane, Rana og Vefsn, utbetaler Vefsn kommune skuddpremie.
0Endret ved forskrift 23 april 2008 nr. 405.
§ 2.Den som krever skuddpremie må legge frem dyret helt, eller hele huden av flådde dyr. For kråker er det tilstrekkelig at den som krever premie innleverer begge ben av fuglen.
§ 3.Den som kommunen bemyndiger1 til å anvise skuddpremien klipper innerste klo på høyre bakfot for mink, rødrev, mårhund og gaupe. Føtter av kråke beholdes.
0Endret ved forskrift 23 april 2008 nr. 405.
1Skuddpremie attesteres på brannstasjonen.
§ 4.Skuddpremiens størrelse fastsettes av kommunestyret for 3 år av gangen.
0Endret ved forskrift 23 april 2008 nr. 405.
§ 5.Tidligere fastsatte bestemmelser og vedtak om skuddpremie på gaupe, mink og skabbrev oppheves.