Forskrift om adgang til jakt etter kanadagås, Lillesand, Grimstad og Øyestad kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1991-06-21-422
PublisertII 1991 186
Ikrafttredelse21.06.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand, Grimstad, Arendal og Øyestad kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om jakt etter kanadagås, Lillesand mv

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38, § 9, har Direktoratet for naturforvaltning 21. juni 1991 fastsatt følgende forskrift:

I

Det er åpnet adgang til jakt på kanadagås i Lillesand, Grimstad og Øyestad kommuner i Aust-Agder fylke. Jakttiden er satt til perioden fra og med 21. august til og med 31. oktober.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.