Forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, landing med luftfartøy, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-06-25-646
PublisertII 1991 245
Ikrafttredelse30.11.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Sør-Varanger

Sør-Varanger kommunestyre vedtok 21. mars 1991 i medhold av § 5, første ledd i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag følgende forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag - landing med luftfartøy. Godkjent av Fylkesmannen 25. juni 1991. 

1.I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy.
2.Kommunestyret - eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med luftfartøy til
-nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
-nødvendig transport til private hytter, ødestuer o.l.
-befordring av eldre og funksjonshemmede

i Store Gallok og Garsjøen.

3.I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.
4.Forskrift angående lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 19861 oppheves.
1.Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.