Forskrift om jaktåpning og minsteareal for hjort, Grong kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1991-08-21-588
PublisertII 1991 227
Ikrafttredelse21.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9og§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om jaktåpning, hjort, Grong

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38, § 9 og § 16, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt av 1. august 1989 nr. 788, §§ 9 og 10, har fylkesmannen i Nord-Trøndelag 21. august 1991 fastsatt følgende forskrift:

I

Det er åpnet adgang til jakt etter hjort i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke.

II

Minstearealet er satt til 10.000 dekar.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.