Forskrift om opning av jakt etter villrein i Oksenhalvøya villreinområde i Granvin, Ullensvang og Ulvik kommunar, Hordaland.

DatoFOR-1991-08-28-591
PublisertII 1991 229
Ikrafttredelse28.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forOksenhalvøya villreinområde i Granvin, Ullensvang og Ulvik kommunar, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om villreinjakt, Oksenhalvøya

Med heimel i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38, § 16, og forskrift om forvaltning av hjortevilt av 1. august 1989 nr. 788, § 9 avgjer Fylkesmannen i Hordaland 28. august 1991 at det vert opna for jakt i Oksenhalvøya villreinområde innafor kommunane Granvin, Ullensvang og Ulvik.