Forskrift om høve til villreinjakt i Våmur - Roan villreinområde i Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommunar, Telemark.

DatoFOR-1992-05-20-442
PublisertII 1992 246
Ikrafttredelse20.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåmur - Roan villreinområde i Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommunar, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om villreinjakt, Kviteseid m.m.

Kapitteloversikt:

Fastsett av fylkesmannen i Telemark 20. mai 1992 i medhald av lov av 29. mai 1981 om viltet nr. 38 §§ 9 og 16, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt av 1. august 1989 nr. 788 §§ 9 og 10, fastsett av Direktoratet for naturforvaltning.

I

Det vert gjeve høve til jakt på villrein i Våmur - Roan villreinområde i Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommunar, Telemark fylke.

II

Denne forskrifta tek til å gjelda straks.