Forskrift om åpning av jakt på villrein i Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde, Flå, Nes, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1992-07-08-552
PublisertII 1992 275
Ikrafttredelse08.07.1992
Sist endretFOR-2014-11-04-1351
Endrer
Gjelder forNorefjell/Reinsjøfjell villreinområde, Flå, Nes, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om villreinjakt, Norefjell/Reinsjøfjell

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. juli 1992 med hjemmel i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38, § 9 og § 16. Endret ved forskrift 4 nov 2014 nr. 1351.

§ 1.Det åpnes for jakt på villrein i Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde innen kommunene Flå, Nes, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal i Buskerud fylke.
0Endret ved forskrift 4 nov 2014 nr. 1351.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.
0Endret ved forskrift 4 nov 2014 nr. 1351.