Forskrift om plassering av campingvogner m.v., Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1993-02-10-237
PublisertII 1993 124
Ikrafttredelse03.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om campingvogner, Verdal

Fastsatt av Verdal kommunestyre 10. februar 1993 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 85. 

Langs vassdragene Verdalselva, Helgåa og Inna er det forbudt å plassere midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner o.l. innenfor en avstand på 50 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, dersom dette ikke på forhånd er godkjent gjennom plan eller melding til bygningsrådet.

Forskriften gjelder uansett tidsbegrensning og antall enheter.