Forskrift om vedtekt til plan- og bygningslovens § 85 om camping langs Orkla, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1993-04-20-603
PublisertAvd II 1993 Nr. 6
Ikrafttredelse10.09.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om camping langs Orkla, Orkdal

Fastsatt av Orkdal kommunestyre 20. april 1993 med hjemmel i plan- og bygningslovens av 14. juni 1985 nr. 77 § 85.

1.Denne vedtekt gjelder plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner for anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. i og langs Orkla.
2.I og/eller langs Orkla er det forbudt å plassere midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, større telt o.l. i en avstand på 25 meter fra midlere flomvannstand.
3.Bygningsrådets vedtak etter denne vedtekten kan påklages til Fylkesmannen.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.