Forskrift om vedtekt til plan- og bygningslovens § 85 om vedtekt for camping langs Orkla, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1993-06-24-636
PublisertAvd II 1993 Nr. 6
Ikrafttredelse10.08.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om camping langs Orkla, Rennebu

Fastsatt av Rennebu kommunestyre 24. juni 1993 med hjemmel i plan- og bygningslovens av 14. juni 1985 nr. 77 § 85.

1.Denne vedtekten gjelder forbud mot plassering av campingvogner, bobiler, telt ol. langs og i Orkla i Rennebu kommune.
2.I og/eller langs Orkla er det forbudt å plassere campingvogner, bobiler, telt ol. i en avstand på 25 m fra midlere flomvannstand.
3.Når det foreligger særlige grunner kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

Denne vedtekten trer i kraft fra den tid den er blitt kunngjort.