Forskrift om fiskeløyper til viktige fiskevatn, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1994-03-02-268
PublisertAvd II 1994 Nr. 3
Ikrafttredelse26.06.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeløyper til fiskvatn, Snåsa

Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2. mars 1994 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 8 jfr. § 4a.

1.Forskriften gjelder fra 2. mars 1994 til 31. desember 1995.
2.Følgende fiskeløyper kan etableres:
1.Imsdalen - Grønningen
2.Imsdalen - Roktsjøen
3.(Imsdalen) - Vinåsen - Store Øyningen.
3.Det forutsettes snøføre over hele løypestrekningen for bruk av løypene, men om våren skal ferdselen slutte senest 25. april.
4.Løypene kan bare brukes mellom klokka 06.00 og 22.00 i døgnet.
5.Det forutsettes av brukerne av fiskeløypene har betalt fiskeravgift til Staten, og har gyldig fiskekort. Fiskeutstyr må medbringes og kunne forevises ved kontroll.
6.Kommunen er ansvarlig for at løypene blir tegnet inn på økonomisk kart. Kommunen er ansvarlig for merking av løypene.

Ved starten av hver løype må det skiltes hvor løypa slutter. Det skal opplyses at løypa har en bredde på 30 meter over åpne strekninger. Det må opplyses at hensikten med løypa er å dekke transportbehovet til viktige fiskevatn. Forskriften må i sin helhet kunngjøres ved oppslag der hvor fiskeløypa starter.

7.Dersom miljømessige eller andre samfunnsmessige forhold tilsier det, kan fylkesmannen trekke forskriften tilbake før 31. desember 1995.