Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1994-10-10-963
PublisertAvd II 1994 Nr. 8
Ikrafttredelse10.10.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsskogan kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1982-04-02-593
Kunngjort
KorttittelForskrift om fangst av bever, Namsskogan

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 10. oktober 1994 med hjemmel i av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, jfr. kgl.res. av 2. april 1982 nr. 593 om jaktbare arter og deres jakttidsrammer.

I

Det er åpnet adgang til jakt og fangst av bever i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag fylke. Jakttiden er inntil videre 1. oktober til 10. mai.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.