Forskrift om snøscooterløyper, Hammerfest kommune, Finnmark.

DatoFOR-1994-11-15-1307
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1999-03-29-1649
Endrer
Gjelder forHammerfest kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort19.02.2004
Rettet23.02.04 Tilføyd manglende dato.
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Hammerfest

Fastsatt av Hammerfest kommune 29. september 1994 og Fylkesmannen i Finnmark 15. november 1994 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd. Endret 29 mars 1999 nr. 1649 (forskriften kunngjort i sin helhet). 

Bruk av snøscooter i utmark og på islagt vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1:50.000 datert Hammerfest kommune 29. mars 1999:

§ 1. 

Kvaløya

Løype 1: Fra Forsøl over Forsølhøgda og kryssing av Forsølvegen ved den gml. søppelplassen. Videre mellom høyde 147 og 226 til Mellomskaret - nord for Storvikfjell til Rennervatna. På vestsiden av Rennervatna - Dabmutjávri - vest for høyde 377 til kommunegrensa mot Kvalsund ved Dårskavuoncåkka. Ved nordøstenden på Storvikfjell går en avstikker ned til østsiden av Storvikvann. 

Løype 2: Fra Branntomta i Indrefjorddalen til Olavannet - sørøst for Rundvannet til løype 1 ved Dabmutjávri. 

Løype 3: Fra rv. 94, 250 m sør for vegkryss til Strømsnes over Saragamvannet til løype 2 i Indrefjorddalen. 

Seiland

Løype 4: Fra Hønsebybotn langs Mollavatnet over Persvannet til sørenden av Storvannet. Avstikker fra Storvannet til Tverrfjord. 

Løype 5: Fra Kjerringholmen til sørsiden av Annasulvárri og videre sørover til Kristinehamn (Fiskebukt) og Eidvågen. Derfra og over Eidvågvatnet til Hønsbybotn med forbindelse til løype 4. Avstikkere fra Annasulvaggi til Survik og fra Fiskebukt til Kvistnes. 

Løype 6: Fra løype 5 i Eidvågen sørover til Vassbukt - opp langs Vassbuktelva til Vassbuktvannet og rett nord til Smalvannene. 

Sørøya

Løype 7: Fra Akkarfjord, over Hamnevannet, Småvatna og Gamvikvatnet til Gamvik. Avstikkere fra Småvatna til Mefjorden og fra Hamnevatnet til Finnvik. 

Løype 8: Fra fv. 112 på Eidet opp Vesterelvdalen og over Linjevannet til Bastafjorden. Videre sørover på vestsiden av Brennfjellet til Holmevannet, derfra sørover via Langstrandvannet til Værbotn. 

Løype 9: Fra løype 8 ved høyde 258 i Bastfjordeidet rundt Tjuven og ned til Skippernedbotn og videre ut til Skippernes. 

Løype 10: Fra fv. 115 i Hønsebydalen der høyspentlinja krysser vegen, bak Skarvtinden og ned til Skarvfjorden. 

Løype 11: Fra løype 8 ved Holmevannet langs vestsiden av Engesfjellet til Lundhamn. 

Løype 12: Fra Værbotn over Skillefjell til Låtretvannet og løype 13. 

Løype 13: Fra Låtret til Låtretvannet sørover til Olajordvannet og videre vestover via Mellomvannet til Oterurda. Avstikkere fra Låtretvannet til Båtsfjord og fra Mellomvannet til Storsandvika. 

Løype 14: Fra fv. 11 ved Storelv over Steinvannet til Vegdalsvannet og videre til kommunegrensa mot Hasvik sør for Middagsfjellet.