Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-01-17-63
PublisertII 1995 41
Ikrafttredelse17.01.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1982-04-02-592
Kunngjort
KorttittelForskrift om jakt på bever, Overhalla

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 17. januar 1995 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, jfr. kgl.res. av 2. april 1982 nr. 592 om delvis ikrafttredelse av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Delegering av myndighet.

I

Det er åpnet adgang til jakt og fangst av bever i Overhalla kommune, Nord-Trøndelag fylke. Jakttiden er inntil videre 1. oktober til 10. mai.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.