Forskrift til lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Flakstad kommune, Nordland.

DatoFOR-1995-03-02-292
PublisertII 1995 125
Ikrafttredelse02.03.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlakstad kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Flakstad

Fastsatt av kommunestyret i Flakstad 2. mars 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 § 4 om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Motorisert ferdsel i vatn og vassdrag er generelt forbudt i Flakstad kommune uansett vatnets størrelse.

Flakstad kommune kan etter søknad gi dispensasjon for slikt bruk. Jfr. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §§ 4 og 6.

Dispensasjonssøknader avgjøres av Rådmannen i henhold til delegasjonsreglementet.

Forskrifta trer i kraft straks.