Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-05-25-534
PublisertAvd II 1995 223
Ikrafttredelse25.05.1995
Sist endretFOR-2003-04-30-532
Endrer
Gjelder forVikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelFOR-1989-08-01-788-§10a
Kunngjort
KorttittelForskrift om minsteareal rådyr, Nord-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 25. mai 1995 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10a. Endret 20 mai 1998 nr. 957, 30 april 2003 nr. 532.

I

Vikna kommune 1.500 dekar
Nærøy kommune - - -
Fosnes kommune 1.500 dekar
Leka kommune 1.500 dekar
Namsos kommune 1.500 dekar
Verdal kommune 700 dekar
Stjørdal kommune 500 dekar i Sone 1,
1.500 dekar i Sone 2 og
3.000 dekar i Sone 3, jf kart.
Namsskogan kommune 10.000 dekar

Lierne kommune1

0Endret ved forskrifter 20 mai 1998 nr. 957, 30 april 2003 nr. 532 (Levanger).
1Se nå forskrift 25 juli 2001 nr. 902.

II

De til nå gjeldende forskrifter for ovennevnte kommuner og art oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.