Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Namsos, Leksvik, Verran, Røyrvik, Høylandet og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-05-29-535
PublisertAvd II 1995 Nr. 6
Ikrafttredelse29.05.1995
Sist endretFOR-2000-06-23-838
Endrer
Gjelder forNamsos, Leksvik, Verran, Røyrvik, Høylandet og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§10a
Kunngjort
KorttittelForskrift om minsteareal elg, Nord-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 29. mai 1995 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10a. Endret 6 juni 1997 nr. 686, 20 mai 1998 nr. 957, 23 juni 2000 nr. 838.

I

Namsos kommune: - - -
Leksvik kommune:
Verran kommune: - - -
Røyrvik kommune: - - -
Høylandet kommune: 2.500 dekar.
Fosnes kommune: 3.000 dekar i Sone 1 (Fosnes kommune unntatt Jøa) og
2.500 dekar i Sone 2 (Jøa).
Vikna kommune: - - -
0Endret ved forskrifter 6 juni 1997 nr. 686, 20 mai 1998 nr. 957, 23 juni 2000 nr. 838.

II

De til nå gjeldende forskrifter for ovennevnte kommuner og art oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.