Forskrift om kommunale vedtekter om husbåter på Storsjøen, Sognessjøen, Seimsjøen, Grunnsjøen, Vesletjernet, Storetjernet, Vesleåa og Oppstadåa, Sør-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1995-06-13-649
PublisertAvd II 1995 235
Ikrafttredelse11.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Odal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om vedtekter for husbåt, Storsjøen mm

Fastsatt av Sør-Odal kommunestyre 13. juni 1995 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 85, tredje ledd.

1.Plassering og bruk av husbåt på Storsjøen, Sognessjøen, Seimsjøen, Grunnsjøen, Vesletjernet, Storetjernet, Vesleåa og Oppstadåa er ikke tillatt.

Med husbåt menes hytte eller annet byggverk som er egnet til beboelse, plassert på flåte, pongtonger eller liknende flytende innretning.

2.Kommunen kan etter søknad gi eksisterende husbåter dispensasjon fra disse vedtekters punkt 1. Dispensasjonen vil følge husbåten og ikke eier.

Søknad om dispensasjon skal inneholde målsatte tegninger av husbåten. Søknader må være kommunen i hende før 15. juli 1995.