Forskrift om motorferdsel på Storsjøen, Sør-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1995-06-13-650
PublisertAvd II 1995 236
Ikrafttredelse11.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Odal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5a
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Sør-Odal

Fastsatt av Sør-Odal kommunestyre 13. juni 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven) § 4, tredje ledd og § 5a.

1.Med Storsjøen menes i denne forskrift Storsjøen med Sognessjøen.
2.Ferdsel med motorfartøy er forbudt med fart som overstiger 5 knop i en 100 meters bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser.

Inn- og utkjøring med vannski kan likevel skje når det ikke er til ulempe og sjenanse for andre, med unntak av følgende områder hvor vannskikjøring er forbudt:

-Kommunale badeplasser
-Andre oppmerkede badeplasser
-Båtforeningenes båtbrygger
-Ramsholmen
-Nordenden av Øyen
-Rovøya vest.
3.Husbåter som er gitt dispensasjon fra vedtekter om husbåter i Sør-Odal kommune, kan med egen motor eller ved sleping av motorbåt ferdes på Storsjøen og Sognessjøen, såfremt dette ikke er til sjenanse for annen båttrafikk.
4.Motorferdsel med vannscooter er ikke tillatt.