Forskrift for motorferdsel i Oppstadåa, Vesleåa, Seimsjøen, Grunnsjøen, Storetjern og Vesletjern, Sør-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1995-06-13-651
PublisertAvd II 1995 236
Ikrafttredelse11.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Odal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift for motorferdsel, Sør-Odal

Fastsatt av Sør-Odal kommunestyre 13. juni 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 4, tredje ledd.

1.All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt, spesielt i områder der andre mennesker oppholder seg, og i områder med brygger, fartøy og andre innretninger.
2.I Vesleåa, Seimsjøen, Grunnsjøen, Storetjern og Vesletjernet er det forbudt med motorferdsel som overstiger 5 knop.
3.I Oppstadåa er det forbudt med motorferdsel som overstiger 20 knop.

Motorfartøy som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder der bading pågår, skal ikke ferdes med større fart enn 5 knop.

For områder i Oppstadåa som er avmerket på to vedlagte kart datert 16. mai 1995, er det forbudt med motorferdsel som overstiger 5 knop. Dette skal være registreringsområder for erosjon i elveskråningen. Sør-Odal kommune skal sette opp måleinnretninger og foreta målinger.

4.Båtfører har fullt ansvar for at disse bestemmelser overholdes.
5.Vannskikjøring og kjøring med vannscooter er ikke tillatt.
6.Husbåter som er gitt dispensasjon fra vedtekter om husbåter i Sør-Odal kommune, kan med egen motor eller ved sleping av motorbåt ferdes på Vesleåa på strekningen Ringås - Sognessjøen, såfremt dette ikke er til sjenanse for annen båttrafikk.