Forskrift om bruk av motorfartøy i Ims-Lutsivassdraget, Sandnes kommune, Rogaland.

DatoFOR-1995-10-17-993
PublisertII 1995 371
Ikrafttredelse10.02.1996
Sist endret
EndrerFOR-1987-03-31-417
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om motorferdsel i Ims-Lutsivassdraget

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sandnes bystyre 17. oktober 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4.

I

I medhold av § 4 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag legges følgende begrensninger på bruken av motorfartøy i Ims-Lutsivassdraget:

-I de delene av Ims-Lutsivassdraget som er sammenhengende farbart med båt, d.v.s. Kyllesvatnet, Lutsivatnet, Forenesvatnet og Storavatnet, er det tillatt å bruke båt med motor med inntil 5 hk, tilsvarende 3,5 kw. Maksimal tillatt fart er 8 knop.
-I sundene mellom Kyllesvatnet/Lutsivatnet, Lutsivatnet/Forenesvatnet og Forenesvatnet/Storavatnet er maksimal tillatt fart 3 knop.

II

Denne forskrift erstatter forskrift av 31. mars 1987 nr. 417 om fartsregler i Ims-Lutsi vassdraget, Sandnes kommune, Rogaland.