Forskrift om ferdselsregler for friområdene og naturreservatet på Langøya, Våle kommune, Vestfold.

DatoFOR-1995-12-20-1190
PublisertII 1996 29
Ikrafttredelse07.02.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåle kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om ferdselsregler på Langøya, Våle

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Våle kommune 22. juni 1995 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15. Stadfestet av fylkesmannen i Vestfold 20. desember 1995.

I

§ 1.Alle som bruker friområdene og naturreservatet på Langøya må opptre varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og berggrunn.

Langøya har mange sjeldne i insektarter. Uforstyrret planteliv er viktig grunnlag for stort artsmangfold.

Innenfor Langøya naturreservat gjelder fredningsforskriftene i tillegg til ferdselsreglene. I reservatet er plantelivet, også alle deler av døde busker og trær, fredet.

§ 2.Områdene må holdes ryddige og frie for søppel. Avfall tas med hjem eller legges i oppsatte søppelstativer.
§ 3.Langøya er et dagsturområde. Teltslagning er ikke tillatt. Båter som har ligget fortøyd mer enn ett døgn plikter å vike plass for andre.
§ 4.Bruk av åpen ild og bålbrenning er ikke tillatt utenom på avsatte bålplasser.
§ 5.Hunder må holdes i bånd. Eventuelle ekskrementer skal fjernes. Bading av hund må skje utenfor badebøyene.
§ 6.Området innenfor badebøyene er forbeholdt badende. Båt og seilbrett kan brukes utenfor de oppsatte badebøyene.
§ 7.Store deler av Langøya er industriområde. Det er ikke tillatt å ferdes i industriområdet uten tillatelse fra bedriften.

II

Forskriften gjelder fra 7. februar 1996.