Forskrift om bruk av motorfartøyer på elvestrekninger, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1995-12-21-1184
PublisertII 1996 3
Ikrafttredelse09.03.1996
Sist endretFOR-1997-03-23-291 (opphevet for Grong)
Endrer
Gjelder forOverhalla kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5, LOV-1977-06-10-82-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorfartøyer, Overhalla

Fastsatt av Overhalla kommunestyre 4. september 1995 og Grong kommunestyre 21. desember 1995 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, § 5 og § 6. Endret 20 mars 1997 nr. 291 (opphevet for Grong kommune).

1.All bruk av motorfartøyer (båt eller annet flytende) på lakseførende elvestrekninger er forbudt.
2.Unntak fra pkt 1

Bruk av motorfartøyer på elvestrekninger i forbindelse med opptransport før og etter utøvelse av laksefiske, samt under oppsyns- og kultiveringstiltak, er tillatt. (Bruk av motor under aktivt fiske er ikke tillatt.)

3.Dispensasjon

Det kan søkes kommunene om dispensasjon for bruk av motorfartøyer under fiske på vanskelige elvestrekninger. Dispensasjon gis for et år av gangen. Søknad om dispensasjon må være behandlet før sesongstart 15. mai det året fisket skal foregå.

4.Avgjørelsesmyndighet

Lakseutvalget for Namsenvassdraget er delegert avgjørelsesmyndighet når eventuell dispensasjon til bruk av motor under fiske skal gis.

5.Motorstørrelse

Den største tillatte motorstørrelse for motorfartøyer er 10 hk.