Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1996-01-11-146
PublisertII 1996 30
Ikrafttredelse07.04.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Skien

Fastsatt av Skien bystyre 11. januar 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

1.Fjærekilen i Norsjø tillates benyttet som fast landings- og startsted for luftfartøy i Skien kommune. Dette må skje etter nærmere anvisning av byingeniøren.
2.Motorferdsel i Skien kommunes del av Stavsjø, på Økteren og Fjellvannet, er ikke tillatt unntatt i jord- og skogbruksnæring.
3.Kilevann tillates benyttet av motorfartøy som ikke er utstyrt med større motorkraft enn 6 hk. Fartsbegrensningen på Kilevann skal være 8 knop.
4.Motorferdsel er forbudt i Skien kommunes del av Flåtevann. Dispensasjon kan gis i spesielle tilfeller, fortrinnsvis til dem som har hytte eller bosted ved Flåtevann.