Forskrift for bruk av vannscootere, Eidsvoll kommune, Akershus.

DatoFOR-1996-05-13-541
PublisertAvd II 1996 Nr. 6
Ikrafttredelse02.07.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om vannscootere, Eidsvoll

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 13. mai 1996 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.

I

1.Bruk av vannscootere og lignende fartøyer er forbudt innfor kommunens grenser.
2.Rådmannen kan for en enkelt anledning gi dispensasjon for bruk av vannscootere i Eidsvoll kommune, men ikke for tidsrommet mellom kl. 22.00 - kl. 08.00.

II

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.