Forskrift om høve til å krevje avgift for bruk av friluftsområde tilrettelagt av Sjoa elveeigarlag langs Sjoa, Sel kommune, Oppland.

DatoFOR-1996-05-13-857
PublisertII 1996 284
Ikrafttredelse27.10.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forSel kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om friluftsavgift, Sjoa, Sel

Fastsett av Sel kommunestyre 13. mai 1996 med heimel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 14. 

Ferdsel og annan arealbruk utøvd av kommersielle selskap, norske og utanlandske, herunder NWR, Sjoa Rafting, Heidal Rafting, Flåteopplevelser, Team Extreme Riversports samt tjekkiske reiseselskap, er underlagt dei restriksjonar og vilkår som vert sett av grunneigarsida, så langt det skjer i tråd med arealdelen til kommuneplanen og retningsliner for arealbruken gjeve i fleirbruksplan for Sjoa.