Forskrift for bruk av vannscootere i vassdrag, Østre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-1996-05-30-628
PublisertAvd II 1996 Nr. 7
Ikrafttredelse24.08.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift for vannscootere, Østre Toten

Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 30. mai 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd. 

1.Bruk av vannscootere og lignende fartøyer er forbudt innen Østre Toten kommunes grenser.
2.Rådmannen kan for en enkelt anledning gi dispensasjon for bruk av vannscootere på Mjøsa, dog ikke for tidsrommet mellom kl. 22.00 og 08.00.