Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Steinkjer og Stjørdal kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1996-07-11-764
PublisertII 1996 260
Ikrafttredelse11.07.1996
Sist endretFOR-2005-04-07-411
Endrer
Gjelder forSteinkjer og Stjørdal kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Levanger mm

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 11. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10 pkt. a. Endret 6 juni 1996 nr. 686, 20 mai 1998 nr. 957, 25 juli 2001 nr. 902, 7 april 2005 nr. 411.

I

Nye minsteareal for elg fastsettes til:

Steinkjer kommune: 1.000 dekar i Sone 1
4.000 dekar i Sone 2

Stjørdal kommune:1

3.000 dekar i Sone 2
9.000 dekar i Sone 3

Levanger kommune: - - -

Verdal kommune: - - -

Lierne kommune: - - -

Vikna kommune: - - -

0Endret ved forskrifter 6 juni 1996 nr. 686, 20 mai 1998 nr. 957, 25 juli 2001 nr. 902, 7 april 2005 nr. 411 (Verdal).
1Er i dag regulert i forskrift 9 juni 2004 nr. 1919.

II

De til nå gjeldende forskrifter for ovennevnte kommuner og art oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.