Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1996-07-11-766
PublisertII 1996 262
Ikrafttredelse11.07.1996
Sist endretFOR-2003-06-04-701
Endrer
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om minsteareal for rådyr, Inderøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 11. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10 pkt. a. Endret 31 mai 1999 nr. 820, 4 juni 2003 nr. 701.

I

Nye minsteareal for rådyr fastsettes til:

Inderøy kommune: 1.000 dekar
0Endret ved forskrifter 31 mai 1999 nr. 820 (Frosta og Overhalla), 4 juni 2003 nr. 701 (Mosvik).

II

De til nå gjeldende forskrifter for ovennevnte kommuner og art oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.