Forskrift for bruk av vannscootere, Hurdal kommune, Akershus.

DatoFOR-1996-09-11-926
PublisertII 1996 316
Ikrafttredelse11.09.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurdal kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift for bruk av vannscootere, Hurdal

Fastsatt av Hurdal kommunestyre 11. september 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd. 

1.Bruk av vannscootere er forbudt på vassdrag i Hurdal kommune.
2.Det gis ikke adgang til dispensasjon.
3.Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdatoen i lokalpressen.