Forskrift om bruk av vannscootere og lignende fartøy, Nannestad kommune, Akershus.

DatoFOR-1996-10-14-1028
PublisertII 1996 350
Ikrafttredelse29.11.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av vannscootere, Nannestad

Fastsatt av Nannestad kommunestyre 14. oktober 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.

§ 1.Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, 3. ledd, og i henhold til kommunestyrets vedtak 14. oktober 1996, er all bruk av vannscootere og lignende fartøy forbudt i Nannestad kommune.
§ 2.Det gis ikke adgang til dispensasjon.
§ 3.Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.