Forskrift om landing og start med luftfartøy, Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-11-07-1462
PublisertII 1998 480
Ikrafttredelse07.11.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av luftfartøy, Hemnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hemnes kommunestyre 7. november 1996 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5.

I

§ 1.Landing og start med luftfartøy kan foretas på den del av Røsvatn som ligger i Hemnes kommune.
§ 2.Dispensasjon kan gis for landing og start med luftfartøy på samtlige innsjøer i Hemnes, når formålet er henting og bringing av garn, utstyr og fisk ved kultiveringsarbeider av fiskevann, og når arbeidet utføres i regi av grunneiere eller fiskeforeninger.
§ 3.Det er ikke tillatt å lande med fly o.l. som har vært brukt i utlandet eller områder med smittefarlige fiskesykdommer uten at de er betryggende desinfisert.
§ 4.I Okstindmassivet, Spjeltfjelldalen, Steikvassdalen, Stormyrbassenget (i perioden 15. april - 15. juli) og i Grøftrem naturreservat kan det kun gis dispensasjon dersom dette har stor samfunnsmessig betydning. I slike tilfelle skal det gis dispensasjon til bestemte formål og tidsrom.

II

Forskriften trer i kraft straks.