Forskrift om opprettelse av en villreinnemnd i Rondane villreinområde, Oppland og Hedmark.

DatoFOR-1997-02-12-172
PublisertII 1997 97
Ikrafttredelse12.02.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppland og Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-1989-08-01-788-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om villreinnemnd, Oppland og Hedmark

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 12. februar 1997 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet, jf. forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjorteviltet § 4.

I

Det skal være en villreinnemnd for Rondane villreinområde innen kommunene Øyer, Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Dovre og Sel kommuner i Oppland fylke samt, Folldal, Stor-Elvdal, Åmot, Løten, Hamar og Ringsaker kommuner i Hedmark fylke.

II

Yttergrensene for Rondane villreinområde blir identisk med yttergensene for de gamle Rondane nord, og Rondane sør villreinområder med unntak av grensa mellom disse.

III

Forskriften trer i kraft straks.