Forskrift for bruk av motorfartøyer på lakseførende elvestrekninger, Grong kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1997-03-20-291
PublisertAvd II 1997 Nr. 3
Ikrafttredelse28.05.1997
Sist endret
EndrerFOR-1995-12-21-1184
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av motorfartøyer på elv, Grong

Fastsatt av Grong kommunestyre 20. mars 1997 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 6.

1.All bruk av motorfartøyer (båt eller annet flytende) på lakseførende elvestrekninger i Grong kommune er forbudt.
2.Unntak fra pkt. 1

Bruk av motorfartøyer på elvestrekninger i forbindelse med opptransport før - og etter utøvelse av laksefiske, samt under oppsyns- og kultiveringstiltak, er tillatt. (Bruk av motor under aktivt fiske er ikke tillatt).

3.Dispensasjon

Det kan søkes kommunen om dispensasjon for bruk av motorfartøyer under fiske på vanskelige elvestrekninger. Dispensasjon gis for et år av gangen. Søknad om dispensasjon må være behandlet før sesongstart 15. mai det året fisket skal foregå.

4.Avgjørelsesmyndighet

Hovedutvalget for kultur, næring og utvikling er tillagt avgjørelsesmyndighet når eventuell dispensasjon til bruk av motor under fiske skal gis.

5.Motorstørrelse

Den største tillatte motorstørrelse for motorfartøyer er 10 hk.

6.Forskriften gjelder fra sesongen 1997 og inntil videre.

Forskriften erstatter den del av forskrift som gjelder Grong kommune i forskrift 21. desember 1995 nr. 1184 om bruk av motorfartøyer på elvestrekninger, Overhalla og Grong kommuner, Nord-Trøndelag.