Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1997-06-06-686
PublisertII 1997 318
Ikrafttredelse06.06.1997
Sist endretFOR-1999-05-31-820
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort
KorttittelForskr om minsteareal for elg, Nord-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 6. juni 1997 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10a. Endret 20 mai 1998 nr. 957, 31 mai 1999 nr. 820.

I

Namsos kommune: - - -

Frosta kommune:1

Namdalseid kommune:  1.000 dekar for Område 1 og
 1.800 dekar for Område 2, jf kart.

Lierne kommune:2

Røyrvik kommune:3

Overhalla kommune: - - -

Vikna:4

0Endret ved forskrifter 20 mai 1998 nr. 957, 31 mai 1999 nr. 820.
1Se nå forskrift 25 mai 2010 nr. 992.
2Se nå forskrift 25 juli 2001 nr. 902.
3Se nå forskrift 23 juni 2000 nr. 686.
4Se nå forskrift 30 juni 2004 nr. 1081.

II

De til nå gjeldende forskrifter for ovennevnte kommuner og art oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.