Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1997-06-06-687
PublisertII 1997 318
Ikrafttredelse06.06.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort
KorttittelForskr om minsteareal rådyr mm, Høylandet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 6. juni 1997 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10a.

I

Det er fastsatt følgende minsteareal for rådyr:

Høylandet kommune: 5.000 dekar.

II

Den til nå gjeldende forskrift for ovennevnte kommune og art oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.