Forskrift om bruk av motorfartøy på Máskejohka, Tana kommune, Finnmark

DatoFOR-1998-03-19-4962
Publisert
Ikrafttredelse19.03.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel på Máskejohka, Tana

Hjemmel: Fastsatt av Deanu gielda-Tana kommune 19. mars 1998 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd. Deanu gielda-Tana kommune ved vedtak av 19.03.1998 fastsatt følgende forskrift om bruk av motorfartøy på Máskejohka og Geasis/Sommerelva:

§ 1.Det er forbudt å bruke motorfartøy på Máskejohka på strekningen Daukulpen til utløpet fra Máskeluoppal etter 20. juni hvert år.
§ 2.Det er forbudt på bruke motorfartøy på Geasis/Sommerelva.
§ 3.Denne forskrift trer ikraft straks.