Forskrift om bruk av Falstadberget friområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1998-04-24-1564
PublisertII 2000 385
Ikrafttredelse24.04.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om Falstadberget friområde

Fastsatt av Levanger kommune ved hovedutvalg for kultur og miljø 30. august 1995 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15. Stadfestet av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 24. april 1998. 

Strandsonen i Falstadberget friområde deles i tre sektorer for stangfiske fra land, båtutlegg og bading. Nærmere opplysninger er gitt ved oppslag på stedet eller fås ved henvendelse til Levanger kommune eller ved å slå opp i kommunens hjemmeside.

For sektoren gjelder følgende regler: 

1.Sektor for stangfiske fra land

Denne sektoren skal være fri fra oppankring av fritidsbåter 

2.Sektor for båtutlegg

Aktuelle fritidsbåter skal i samråd med Ekne Maritime forening ankres opp i denne sektoren. Adkomst fra land skjer via to småbåter fortøyd til flytebrygga. I tilknytning til flytebrygga er det en parkeringsplass beregnet for bevegelseshemmede. Flytebrygga skal også fungere som adkomst til sjøen for personer med bevegelseshemning.

Det er ikke tillatt å ankre opp fritidsbåter på en slik måte at det vanskeliggjør småbåtadkomst fra flytebrygga til sjøen. 

3.Sektor for bading

Denne sektoren er avgrenset mot sektor for båtutlegg med gule bøyer i sommerhalvåret. Det er ikke tillatt for fritidsbåter å oppholde seg i denne sektoren. Det er tillatt med lekebåter og robåter for transport av funksjonshemmede.