Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, hjort og rådyr, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1998-05-20-957
PublisertAvd II 1998 615
Ikrafttredelse20.05.1998
Sist endretFOR-2000-06-23-838
EndrerFOR-1995-05-25-534, FOR-1995-05-29-535, FOR-1995-07-12-668, FOR-1996-07-11-764, FOR-1997-06-06-686
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-1989-08-01-788-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om minstearealer, Nord-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 20. mai 1998 med hjemmel i forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 10 bokstav a. Endret ved forskrift 13 juni 2003 nr. 703.

I

For elg:

Namsos kommune:

-1.800 dekar for Område 1 (Klinga inkludert Hemna og Hoddøya),
-2.400 dekar for Område 2 (Vemundvik inkludert Elvalandet) og
-5.000 dekar for Område 3 (Otterøya), jf. kart.

Levanger kommune:

-1.500 dekar for Område 1 (inkludert området nordvest for E6),
-4.000 dekar for Område 2 og
-10.000 dekar for Område 3, jf. kart.

Verran kommune:

-1.200 dekar for Område 1 (Saugestad, Bartnes og Tverås),
-3.500 dekar for Område 2 (Fergeli) og
-2.000 dekar for Område 3 (øvrige områder i kommunen), jf. kart.

Nærøy kommune:

- - -

Leka kommune:

-3.000 dekar. 

For hjort:

Namsos kommune:1

Verran kommune:2

For rådyr:

Nærøy kommune:2

0Endret ved forskrift 13 juni 2003 nr. 703.
1Se nå forskrift 7 apr 2008 nr. 328.
2Se nå forskrift 23 juni 2000 nr. 838.

II

De til nå gjeldende forskrifter for ovennevnte kommuner og arter oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.