Forskrift om landing og start med luftfartøy, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-1998-05-25-532
PublisertII 1998 444
Ikrafttredelse24.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om luftfartøy i utmark, Alta

Fastsatt av Alta kommunestyre 25. mai 1998 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 bokstav a.

§ 1.Landingssteder

Landing og start med luftfartøy kan skje på eller innenfor en avstand på inntil 100 meter fra følgende vann i Alta kommune: Iesjavri, Suolojavre, Suoppatjavre og Store Jotkavann.

§ 2.Formål

Landing og start med luftfartøy etter § 1 er tillatt i forbindelse med transport av personer, bagasje og utstyr til jakt, fiske, bærplukking og fjellvandring.

§ 3.Tidsrom

Landing og start med luftfartøy etter §§ 1 og 2 er tillatt i tiden 1. juli til 15. oktober.