Forskrift for landing og start med luftfartøy og bruk av motorfartøy (motordrevet båt) i utmark og vassdrag, Rendalen kommune, Hedmark.

DatoFOR-1998-05-28-630
PublisertII 1998 487
Ikrafttredelse31.07.1998
Sist endretFOR-2008-12-08-1549
EndrerFOR-1989-06-22
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av luftfartøy m m, Rendalen

Fastsatt av Rendalen kommunestyre 28. mai 1998 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5. Endret ved forskrift 8 des 2008 nr. 1549.

§ 1.(til lovens § 4, tredje ledd)

Følgende begrensninger av fart og/eller motoreffekt gjelder innenfor Rendalen:

a)I Storsjøen, nord for ei rett linje mellom Aasheim Hotell og Sjøvik, høyeste fart 5 knop.
b)I Lomnessjøen, nord for ei rett linje mellom båthuset i Otnesøyen og Stortrøa, og sør for ei rett linje mellom Løvholm og Sveheim, høyeste fart 5 knop.
c)I Harsjøen, høyeste fart 5 knop. Fartsbegrensningen gjelder ikke ved utøvelse av vannskisport, når det skjer innen følgende begrensninger:
-I den del av sjøen som ligger mellom UTM-koordinat (WGS 84) 68 60 og 68 61.
-I tiden 15. juni - 15. august.
-På mandager, tirsdager, onsdager, torsdager og fredager kl 09.00 - 18.00.
-Og som ledd i organisert næringsdrift.
d)I Veksen, høyeste fart 5 knop.
e)I Galtsjøen, høyeste fart 5 knop i 100 m belte fra land - ellers 10 knop. Største motoreffekt er 40 HK.
f)I Sølensjøen er høyeste tillatte hastighet med motorbåt 20 knop. Vest for en rett linje fra Gammelbuodden til Åkraneset og i Sølna er høyeste tillatte hastighet 5 knop. Bruk av motorbåt er forbudt sør for utløpet fra Storhåen.
g)På elvestrekningen Storsjøen - Lomnessjøen, høyeste fart 5 knop.
0Endret ved forskrift 8 des 2008 nr. 1548.
§ 2.(til lovens § 5 a)

Landing og start med luftfartøy, sommer og vinter, er tillatt i Storsjøen og Lomnessjøen når det foregår i en avstand av minimum 200 meter fra land. Taksing til og fra land er tillatt.

§ 3.Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrift av 22. juni 1989.1
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.