Forskrift for bruk av motorfartøy i vann og vassdrag, Aurskog-Høland kommune, Akershus

DatoFOR-1998-09-03-4697
Publisert
Ikrafttredelse03.09.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i vann og vassdrag, Aurskog-Høland

Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. september 1998 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4.

§ 1.Bruk av vannscooter i vann og vassdrag i kommunen er forbudt.
§ 2.I sjøer større enn 2 km² , der det ikke er fartsbegrensninger, kan det i spesielle tilfeller gis dispensasjon fra forbudet.
§ 3.For områdene Hølandselva, Kolstadvika og Gåsvika i Setten, og Kjonesundet, Halsnessundet, Vadet, Kjersundet, samt hele strekningen fra Kjersundet til Kolstadvika i Mjermen, er maksimalt tillatte hastighet satt til 5 knop.
§ 4.I Skulerudsjøen, i området nord for en rett linje mellom Sandviknabben og Skulerud brygge, og øst for en rett linje mellom Skulerud brygge og nabben ut for Stusrudvika, er maksimalt tillatte hastighet satt til 5 knop.