Forskrift om åpning av jakt på bever, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1998-09-14-840
PublisertAvd II 1998 612
Ikrafttredelse14.09.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om åpning av jakt på bever, Snåsa

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 14. september 1998 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16, og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7.

I

Det blir med dette åpnet for jakt på bever i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

II

Kommunen fastsetter kvote og tildeler fellingstillatelser etter tellende vannlengde.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.