Forskrift om utvidelse av virkeområdet til forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1999-05-26-589
PublisertAvd II 1999 366
Ikrafttredelse07.08.1999
Sist endret
EndrerFOR-1998-05-27-535
Gjelder forOslo kommune,
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-1997-01-31-102-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Oslo bystyre 26. mai 1999 med hjemmel i forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker § 2 første ledd, jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

I

I medhold av § 2 i forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, fastsatt av Miljøverndepartementet 31. januar 1997 nr. 102, vedtas at forskriften også skal gjelde for nedgravde oljetanker i Oslo med kapasitet til å oppbevare mindre eller lik 3200 liter olje.

II

Forskrift av 27. mai 1998 nr. 535 om utvidelse av virkeområdet til forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Oslo kommune, Oslo, oppheves.